Recht op herroeping

U kunt uw product tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden bij ons aanmelden voor retour. Na deze periode heeft u nogmaals 21 dagen om het product daadwerkelijk retour te sturen. U bent verplicht de producten onbeschadigd met onverbroken seal in de verpakking retour te sturen. Na retour vergoeden wij het volledige aankoopbedrag.

 

 

 

Bijlage I: formulier voor herroeping
Formulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan: Passion For Green
Adres ondernemer: Krimweg 118 7351TL Hoenderloo
email: info@passionforgreen.nl

Ik/wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten:……………………………………………………………………*
de levering van de volgende digitale inhoud:……………………………………………………………..*
de verrichting van de volgende dienst:……………………………………………………………………..*

Bestelnummer…………………………………………………..*

Herroept/herroepen*

Besteld op*/ontvangen op         ………dag     ……..maand   ………jaar

Naam consument :………………………………..

Adres consument………………………………….

Handtekening consument(en)………………………………………………..
* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.